ტრანსფერი

 

ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ თქვენი თუ თქვენი სტუმრის კომფორტულ დახვედრას და გაცილებას აეროპორტში.

სტუმართა რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება ტრანსპორტის ტიპი. 

ამ სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია დღის ნებისმიერ მონაკვეთში.

შესაძლებელია როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური მომსახურება.


ფასი – დაბალი.
ხარისხი –  მაღალი