ჯიპ-ტურები

ჯიპ ტურის დროს ტურისტები იმოგზაურებენ საქართველოს მთიან რეგიონში… ექსტრემ ტურების მოყვარულებს ადრენალინის გამოსამუშავებლად ვთავაზობთ ჯიპ ტურებს საქართველოს უკიდურესი მთიანეთის და ნახევარუდაბნოს რთულ გზებზე.